Regional Hidrometeorologiya Mərkəzlərində quraşdırılmış online İP kameralarCədvəldə kamera quraşdırılmış HMS - lərin siyahısı göstərilmişdir

Quraşdırılmış İP kameralar :